Osallitujarekisterin tietosuojaseloste

Osallistujarekisterin tietosuojaseloste

 

1 Rekisterin pitäjä

Alavuden Tervajalat ry

Koleenpiha 8

63300 Alavus

 

2 Yhteyshenkilöt

Sihteeri Taina Vierunketo

vierunketo.taina(at)gmail.com

puhelinnumero 0407266000

 

Tiedottaja Juhani Kohtamäki

jvkohtamaki(at)gmail.com

puhelinnumero 0406810100

 

3 Rekisterin nimi

Alavuden Tervajalat ry:n retkille ja tapahtumiin osallistujarekisteri

 

4 Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tapahtumien toteuttamisen, tapahtumien kehittämisen, tapahtumista raportoinnin, laskutuksen, perinnän ja muiden tapahtumiin ja toimintaan osallistumiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

 

Henkilötietoja voidaan käyttää myös yhdistyksen tapahtumamarkkinointiin, jos henkilö on antanut tähän erikseen suostumuksen.

 

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään tapahtumiin ja muuhun toimintaan osallistuvien henkilötietoja. Rekisteriin kerätään tapahtumasta riippuen muun muassa seuraavia tietoja: nimi, yhteystiedot, laskutustiedot, syntymäaika, sukupuoli, allergiatiedot ja mahdollisia muita tapahtumaan osallistumiseen tarvittavia tietoja.

 

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Tapahtumiin ja muuhun toimintaan osallistujat ilmoittavat itse rekisteriin tallennettavat tiedot ilmoittautumislomakkeella tai suullisesti tapahtuman järjestäjälle.

 

7 Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin henkilötietoja käsittelevät tapahtumien järjestäjät. Tietoja luovutetaan anonymisoidusti Suomen Ladulle toiminnan seurantaa ja raportointia varten. Majoitustiedot ja allergiatiedot luovutetaan majoitus- ja ravintolapalveluiden tarjoajille.

 

8 Tietojen siirto EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle.

 

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja säilytetään tapahtumien järjestäjien tiedoissa. Tiedostot ovat tietokoneella salasanan takana ja tietokoneet on suojattu palomuurilla. Paperilomakkeilla kerätyt tiedot säilytetään omassa kansiossaan tapahtuman järjestäjän kotona. Arkaluonteiset tiedot hävitetään heti tapahtuman jälkeen, muista tiedoista säilytetään kirjanpitoon ja arkistointiin tarvittavat tiedot. Kaikkia kerättyjä tietoja käsitellään kansallisen lainsäädännön ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

 

10 Rekisteröidyn oikeudet tarkistaa ja korjata tietoja sekä oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, muokata tai pyytää poistettavaksi omia tietojaan. Tiedot näytetään vain kyseiselle henkilölle tai alaikäisen lapsen kohdalla tämän huoltajalle. Pyytäjä henkilöllisyys varmistetaan ennen näyttämistä.