Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen hallitus kutsuu päättämänään ajankohtana yhdistyksen kokouksen koolle vuosittain keväällä. Kokouksessa valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus.