Tietosuojaselosteet

Osallistujarekisterin tietosuojaseloste

  1. Rekisterin pitäjä

  Alavuden Tervajalat ry

  Koleenpiha 8

  63300 Alavus

  1. Yhteyshenkilöt

  Sihteeri Taina Vierunketo

  vierunketo.taina(at)gmail.com

  puhelin 0407266000016

  Tiedottaja Juhani Kohtamäki

 1. jvkohtamaki@gmail.com
 2. puhelin 0406810100
 3.  
  1. Rekisterin nimi

  Alavuden Tervajalat ry:n retkille ja tapahtumiin osallistujarekisteri

  1. Rekisterin käyttötarkoitus

  Henkilötietoja käsitellään tapahtumien toteuttamisen, tapahtumien kehittämisen, tapahtumista raportoinnin, laskutuksen, perinnän ja muiden tapahtumiin ja toimintaan osallistumiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

  Henkilötietoja voidaan käyttää myös yhdistyksen tapahtumamarkkinointiin, jos henkilö on antanut tähän erikseen suostumuksen.

  1. Rekisterin tietosisältö

  Rekisteriin kerätään tapahtumiin ja muuhun toimintaan osallistuvien henkilötietoja. Rekisteriin kerätään tapahtumasta riippuen muun muassa seuraavia tietoja: nimi, yhteystiedot, laskutustiedot, syntymäaika, sukupuoli, allergiatiedot ja mahdollisia muita tapahtumaan osallistumiseen tarvittavia tietoja.

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

  Tapahtumiin ja muuhun toimintaan osallistujat ilmoittavat itse rekisteriin tallennettavat tiedot ilmoittautumislomakkeella tai suullisesti tapahtuman järjestäjälle.

  1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

  Rekisterin henkilötietoja käsittelevät tapahtumien järjestäjät. Tietoja luovutetaan anonymisoidusti Suomen Ladulle toiminnan seurantaa ja raportointia varten. Majoitustiedot ja allergiatiedot luovutetaan majoitus- ja ravintolapalveluiden tarjoajille.

  1. Tietojen siirto EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle

  Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle.

  9. Rekisterin suojauksen periaatteet

  Henkilötietoja säilytetään tapahtumien järjestäjien tiedoissa. Tiedostot ovat tietokoneella salasanan takana ja tietokoneet on suojattu palomuurilla. Paperilomakkeilla kerätyty tiedot säilytetään omassa kansiossaan tapahtuman järjestäjän kotona. Arkaluonteiset tiedot hävitetään heti tapahtuman jälkeen, muista tiedoista säilytetään kirjanpitoon ja arkistointiin tarvittavat tiedot. Kaikkia kerättyjä tietoja käsitellään kansallisen lainsäädännön ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

  1. Rekisteröidyn oikeudet tarkistaa ja korjata tietoja sekä oikeus tulla unohdetuksi

  Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, muokata tai pyytää poistettavaksi omia tietojaan. Tiedot näytetään vain kyseiselle henkilölle tai alaikäisen lapsen kohdalla tämän huoltajalle. Pyytäjä henkilöllisyys varmistetaan ennen näyttämistä

**********************************************************************************

Vapaaehtoistyöntekijöiden tietosuojaseloste

 1. Rekisterin pitäjä

Alavuden Tervajalat ry

Koleenpiha 8

63300 Alavus

 1. Yhteyshenkilöt

Talkootyövetäjä Antti Mäntylä

lamantyla42@gmail.com

puhelin 0407052724

Puheenjohtaja Antti Vierunketo

anttigeo@gmail.com

puhelin 0451111027

 1. Rekisterin nimi

Alavuden Tervajalat ry:n talkootyöhön osallistujarekisteri

 1. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään talkootyön toteuttamisen, talkootyön kehittämisen, talkootyöstä raportoinnin, laskutuksen ja muiden talkootyöhön ja toimintaan osallistumiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään talkootyöhön osallistuvien henkilötietoja. Rekisteriin voidaan kerätä talkoo tapahtumasta riippuen muun muassa seuraavia tietoja: nimi, yhteystiedot, syntymäaika, sukupuoli ja allergiatiedot.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Talkootyöhön osallistujat ilmoittavat itse rekisteriin tallennettavat tiedot ilmoittautumislomakkeella tai suullisesti talkootyön vetäjälle.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin henkilötietoja käsittelee talkootyön vetäjä ja hänen estyessä valtuuttamansa toinen talkoovetäjä. Tietoja voidaan luovuttaa anonymisoidusti Suomen Ladulle toiminnan seurantaa ja raportointia varten.

 1. Tietojen siirto EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU – tai ETA-maiden ulkopuolelle.